BMF

Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums
für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung
Brehmstraße 14
1110 Wien
E-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlásenie vyslania do Rakúska

podľa § 19 ods. 3 zákona a boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG)

Pokyny k formuláru ZKO 3

Zohľadnite prosím

  • Povinné polePole musí byť vyplnené
  • InformáciaInformácia a pomoc pri vypĺňaní

Strana 1 z 3

NOTE:
§ 19 para. 7 LSD-BG applies to notification of secondment for mobile employees in the transport area starting as of 1/6/2017. Therefore, only form ZKO3-T (Transport) may be used for secondment in the transport area (goods and passenger transport). Further information is available in the form indicated.

This form must NO LONGER be used for secondment in the transport area.
ZKO3-T: LINK
1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ
Info - bude otvorené v novom okne 

 
2. Osoba zamestnávateľky/zamestnávateľa poverená zastupovaním smerom von Info - bude otvorené v novom okne
(napr. podnikateľ/podnikateľka, obchodnoprávna konateľka/obchodnoprávny konateľ, zodpovedný splnomocnenec)

3. Kontaktná osoba podľa § 23 LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Info - bude otvorené v novom okne)
Povinné pole


4. (domáca) odberateľka/(domáci) odberateľ Info - bude otvorené v novom okne
(generálna podnikateľka/generálny podnikateľ)
Povinné pole


Info - bude otvorené v novom okne 

Info - bude otvorené v novom okne 

5. Celkové obdobie odoslania do Rakúska Info - bude otvorené v novom okne
6. Mesto (presná adresa) zamestnania v Rakúsku Info - bude otvorené v novom okne
7. Údaj o povinnej pripravenosti ohlasovacích podkladov a mzdových podkladov podľa § 19 ods. 3 č. 9 LSD-BG Info - bude otvorené v novom okne
Ohlasovacie a mzdové podklady sa nachádzajú: Info - bude otvorené v novom okne 
Info - bude otvorené v novom okne 
 
 
Meno príslušnej kontaktnej osoby v pobočke/ dcérskej spoločnosti/ tuzemskej materskej spoločnosti:

ZKO-3 (v3.2.1)