Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlásenie vyslania do Rakúska

podľa § 19 ods. 3 zákona a boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG)

Pokyny k formuláru ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

  • Povinné polePole musí byť vyplnené
  • InformáciaInformácia a pomoc pri vypĺňaní

Strana 1 z 3

Pozor!
Od 1.6.2017 je potrebné použiť na vyslanie mobilných zamestnancov v doprave § 19 ods. 7 LSD-BG. Takže na vyslania v doprave (preprava tovarov a osôb) sa používajú výlučne tlačivá ZKO3-T (transport) Ďalšie informácie nájdete v uvedenom tlačive.

Tento formulár už nepoužívať na vyslania v doprave.
ZKO3-T: LINK
1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ
Info - bude otvorené v novom okne 

 
2. Osoba zamestnávateľky/zamestnávateľa poverená zastupovaním smerom von Info - bude otvorené v novom okne
(napr. podnikateľ/podnikateľka, obchodnoprávna konateľka/obchodnoprávny konateľ, zodpovedný splnomocnenec)

3. Kontaktná osoba podľa § 23 LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Info - bude otvorené v novom okne)
Povinné pole


4. (domáca) odberateľka/(domáci) odberateľ Info - bude otvorené v novom okne
(generálna podnikateľka/generálny podnikateľ)
Povinné pole


Info - bude otvorené v novom okne 

Info - bude otvorené v novom okne 

5. Celkové obdobie odoslania do Rakúska Info - bude otvorené v novom okne
6. Mesto (presná adresa) zamestnania v Rakúsku Info - bude otvorené v novom okne
7. Údaj o povinnej pripravenosti ohlasovacích podkladov a mzdových podkladov podľa § 19 ods. 3 č. 9 LSD-BG Info - bude otvorené v novom okne
Ohlasovacie a mzdové podklady sa nachádzajú: Info - bude otvorené v novom okne 
Info - bude otvorené v novom okne 
 
 
Meno príslušnej kontaktnej osoby v pobočke/ dcérskej spoločnosti/ tuzemskej materskej spoločnosti:

ZKO-3 (v3.3.0)