Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlásenie vyslania do Rakúska

podľa § 19 ods. 7 zákona a boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG)

Pokyny k formuláru ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

  • Povinné polePole musí byť vyplnené
  • InformáciaInformácia a pomoc pri vypĺňaní

Strana 1 z 3

Toto hlásenie používajte výlučne, ak ide o vyslanie mobilných zamestnancov, ktorých nasadenie sa očakáva v uvedenom období hlásenia v Rakúsku.
Ak sa majú zamestnanci v odvetví doprava prenechávať (lízing pracovných síl), je potrebné vyplniť tlačivo hlásenia ZKO4 – hlásenie prenechávania zamestnancov.

Toto hlásenie má platnosť do 6 mesiacov od začiatku vyslania. Vyslaní a nahlásení zamestnanci môžu pracovať so svojimi hlásenými vozidlami najneskôr do 6 mesiacov v Rakúsku bez potreby ďalšieho hlásenia o vyslaní. Ďalší zamestnanci alebo ich vozidlá treba dodatočne nahlásiť v rámci platnosti prostredníctvom hlásenia o zmene ZKO3-T. Po skončení platnosti je potrebné vyplniť nové hlásenie.
1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ
Info - bude otvorené v novom okne 

 
2. Osoba oprávnená na zastupovanie zamestnávateľa Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Info - bude otvorené v novom okne)
(napr. podnikateľ, konateľ, zodpovedná poverená osoba)
 
3. Kontaktná osoba podľa § 23 LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Info - bude otvorené v novom okne)
Povinné poleZačiatok vyslania do Rakúska a jeho trvanie/doba platnosti (6 mesiacov) Info - bude otvorené v novom okne
4. Evidenčné číslo/čísla vozidla/vozidiel, ktoré šoférujú vyslaní zamestnanci uvedení v bode 5 Motorové vozidlá Info - bude otvorené v novom okne

(tlačidlom „neu" (nové) možno zadať viac EČV vozidiel)

ZKOT-3 (v1.0.1)