BMF

Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums
für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung
Brehmstraße 14
1110 Wien
E-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Zgłoszenie oddelegowania do Austrii

zgodnie z § 19 ust. 3 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 3

Uwaga

  • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.
  • informacjaInformacja i pomoc przy wypełnianiu.

strona 1 z 3

NOTE:
§ 19 para. 7 LSD-BG applies to notification of secondment for mobile employees in the transport area starting as of 1/6/2017. Therefore, only form ZKO3-T (Transport) may be used for secondment in the transport area (goods and passenger transport). Further information is available in the form indicated.

This form must NO LONGER be used for secondment in the transport area.
ZKO3-T: LINK
1. Pracodawca
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

 
2. Osoby wyznaczone do reprezentowania pracodawcy na zewnątrz Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
(np. przedsiębiorca, prezes lub dyrektor zarządzający według prawa handlowego, odpowiedzialny pełnomocnik)

3. Osoba upoważniona do kontaktu zgodnie z § 23 federalnej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.)
pole obowiązkowe


4. (Krajowy) zleceniodawca Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
(generalny wykonawca)
pole obowiązkowe


Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

5. Całkowity okres oddelegowania do Austrii Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
6. Miejsce (dokładny adres) zatrudnienia w Austrii Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
7. Informacja dotycząca miejsca obowiązkowego przechowywania dokumentacji o dokonaniu zgłoszenia pracowników ORAZ dokumentacji płacowej zgodnie z § 19 ust. 3 podustęp 9 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
Dokumentacja zgłoszeniowo-płacowa jest przechowywana: Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w oddziale/ spółce zależnej/ austriackiej spółce dominującej:

ZKO-3 (v3.2.1)