Za
Urad za boj proti goljufijam
Finančna policija
Centralna koordinacijska točka
Brehmstraße 14
1110 Dunaj

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Prijava napotitve delavca v Avstrijo

v skladu s 7. odst. 19. čl. Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dampinga (LSD-BG)

Napotki k obrazcu ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Prosimo, obrnite pozornost na

  • Obvezno poljePolje mora biti izpolnjeno
  • InformacijaInformacija in pomoč pri izpolnitvi

Stran 1 od 3

Ta prijava se uporablja izključno pri napotitvi mobilnih delavcev, ki bodo v Avstriji predvidoma delali v navedenem prijavnem obdobju.
Če se delavci posredujejo v Avstrijo za področje transporta, se uporablja obrazec za prijavo ZKO 4 – Prijava posredovanja.

Ta prijava velja 6 mesecev od začetka napotitve. Napoteni in prijavljeni mobilni delavci lahko v teh 6 mesecih delajo s prijavljenimi vozili brez nadaljnje prijave napotitve. Dodatne delavce ali dodatna vozila je treba v času veljavnosti prijave naknadno prijaviti z obrazcem ZKO 3-T. Po izteku veljavnosti je potrebna nova prijava.
1. Delodajalka/delodajalec
Informacija - bo odprto v novem okencu 

 
2. Pooblaščena oseba delodajalca za zastopanje navzven Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacija - bo odprto v novem okencu)
(npr. podjetnik, gospodarskopravni direktor, odgovorni pooblaščenec)
 
3. Kontaktna oseba po 23. čl. LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacija - bo odprto v novem okencu)
Obvezno poljeZačetek napotitve v Avstrijo in njena veljavnost (6 mesecev) Informacija - bo odprto v novem okencu
4. Registrska(-e) oznaka(-e) vozil, ki jih upravljajo delavci iz 5. točke Pomoc za izpolnevanje '4. Registrska(-e) oznaka(-e) vozil, ki jih upravljajo delavci iz 5. točke' (Informacija - bo odprto v novem okencu)

(Z gumbom »nova oznaka« lahko vnesete nove registrske oznake)

ZKOT-3 (v1.0.1)