Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Zgłoszenie oddelegowania do Austrii

zgodnie z § 19 ust. 7 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

  • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.
  • informacjaInformacja i pomoc przy wypełnianiu.

strona 1 z 3

Ten formularz przeznaczony jest wyłącznie do zgłaszania delegowanych pracowników mobilnych, którzy prawdopodobnie będą wykonywać pracę w Austrii w okresie podanym w zgłoszeniu.
Jeżeli pracownicy z branży transportowej są użyczani do pracy w Austrii, nałeży wypełnić formularz zgłoszenia ZKO4 – zgłoszenie użyczenia pracowników.

Niniejsze zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia oddelegowania. Oddelegowani i zgłoszeni pracownicy mobilni mogą w okresie tych 6 miesięcy wykonywać w Austrii pracę wykorzystując w tym celu zgłoszone pojazdy, bez konieczności przesyłania kolejnego zgłoszenia delegowania. Zgłoszenia dodatkowych pracowników lub pojazdów należy dokonać za pomocą formularza ZKO3-T (zmiana zgłoszenia) w okresie ważności pierwotnego zgłoszenia. Po upływie ważności pierwotnego zgłoszenia domeldowania dodatkowych pracowników lub pojazdów można dokonać tylko w formie nowego zgłoszenia.
1. Pracodawca
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

 
2. Osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy na zewnątrz Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.)
(np. przedsiębiorca, dyrektor zarządzający w rozumieniu prawa handlowego, odpowiedzialny przedstawiciel)
 
3. Osoba upoważniona do kontaktu zgodnie z § 23 federalnej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.)
pole obowiązkowePoczątek delegowania do Austrii i okres ważności (6 miesięcy) Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
4. Numer(y) rejestracyjny(e) pojazdu(ów), którego(ych) kierowcą jest pracownik delegowany (są pracownicy delegowani) wskazani w punkcie 5 Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.

(W celu wprowadzenia kolejnych typów pojazdów i znaków rejestracyjnych należy kliknąć na przycisk „dalej”)

ZKOT-3 (v1.0.1)