Ured za suzbijanje kriminaliteta
Financijska policija
Središnja koordinacijska služba
Brehmstraße 14
1110 Beč

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Prijava delegiranja u Austriju

u skladu s člankom 19. st. 7. Zakona o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja (LSD-BG)

Napomene u vezi obrasca ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Molimo obratite pažnju

  • Obavezno poljePolje mora biti popunjeno
  • InformacijeInformacije i pomoć pri popunjavanju

Stranica 1 od 3

Ova se prijava mora koristiti isključivo prilikom upućivanja mobilnih radnika, koji će prema planu u navedenom razdoblju prijave biti angažirani u Austriji.
Ako se radnici ustupaju u Austriju za sektor prijevoza, mora se koristiti obrazac prijave ZKO4 – Prijava ustupanja.

Ova prijava vrijedi 6 mjeseci od početka upućivanja na rad. Na rad upućeni i prijavljeni mobilni radnici mogu unutar tih 6 mjeseci obavljati djelatnost prijavljenim vozilima u Austriji, bez daljnje prijave upućivanja na rad. Dodatni radnici ili vozila prijavljuju se naknadno putem obrasca ZKO3-T Prijava promjene unutar trajanja važenja. Po isteku važenja potrebno je izvršiti novu prijavu.
1. Poslodavac/ka
Informacije - otvorit će se u novom prozoru 

 
2. Osoba imenovana za zastupanje poslodavca/poslodavke prema van Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacije - otvorit će se u novom prozoru)
(npr. poduzetnik/-ica, direktor/-ica zadužen(-a) za trgovačko-pravne poslove, odgovorni povjerenik)
 
3. Osoba za kontakt prema čl. 23. LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacije - otvorit će se u novom prozoru)
Obavezno poljePočetak upućivanja na rad u Austriju i trajanje važenja (6 mjeseci) Informacije - otvorit će se u novom prozoru
4. Registarska(e) oznaka(e) vozila kojim(a) upravlja(ju) radnici navedeni pod točkom 5 Informacije - otvorit će se u novom prozoru

(pomoću gumba „novo“ može se unijeti više registarskih oznaka)

ZKOT-3 (v1.0.1)