Către
Oficiul de luptă antifraudă
Poliția financiară
Centrul de coordonare
Brehmstraße 14
1110 Viena

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Comunicat privind transferul în Austria

cf. § 19, alin. 7 LSD-BG (Legea austriacă pentru prevenirea dumping-ului salarial și social)

Indicații referitoare la formularul ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Veuillez noter

  • Champ obligatoireLe champ doit être rempli
  • InfoInformation et aide pour remplir les champs

Page 1 de 3

Această notificare se va folosi exclusiv pentru detașarea lucrătorilor mobili despre care se estimează că vor fi utilizați în Austria în perioada menționată în notificare.
În cazul în care lucrătorii din sectorul transporturilor sunt puși la dispoziție în Austria, se va folosi formularul de notificare ZKO4 – Notificarea punerii la dispoziție de forțe de muncă.

Această notificare este valabilă timp de 6 luni de la începutul detașării. În timpul acestor 6 luni, lucrătorii mobili detașați și notificați își pot desfășura activitatea în Austria cu vehiculele notificate, fără a fi necesară o notificare de detașare suplimentară. Lucrătorii suplimentari sau vehiculele suplimentare se vor notifica ulterior, în decursul perioadei de valabilitate, prin intermediul formularului ZKO3-T Notificare a unei modificări. După expirarea perioadei de valabilitate se va depune o notificare nouă.
1. Angajatoare/Angajator
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 

 
2. Persoana desemnată de angajator/angajatoare să reprezinte întreprinderea în relațiile externe Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Info - ouverture dans nouvelle fenêtre)
(de ex. agent economic, administrator comercial, persoană desemnată ca responsabilă)
 
3. Persoană de contact conform articolului 23 LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Info - ouverture dans nouvelle fenêtre)
Champ obligatoireÎnceputul detașării în Austria și valabilitatea acesteia (6 luni) Info - ouverture dans nouvelle fenêtre
4. Numărul (Numerele) de înmatriculare al(e) autovehiculului (autovehiculelor) condus(e) de lucrătorii detașați numiți la punctul 5 Info - ouverture dans nouvelle fenêtre

(Prin apăsarea tastei „nou“ pot fi înregistrate mai multe numere de înmatriculare)

ZKOT-3 (v1.0.1)