Adresát
Úřad pro boj proti podvodům
Finanční policie
Centrální koordinační kancelář
Brehmstraße 14
1110 Vídeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlášení o vyslání do Rakouska

podle § 19 odst. 7 rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz - LSD-BG)

Jak postupovat u formuláře ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

upozornění

  • povinné políčkopolíčko je třeba vyplnit
  • informaceinformace a pomoc k vyplňování

strana 1 z 3

Toto oznámení se použije výlučně pro vyslání mobilních zaměstnanců, kteří budou pravděpodobně nasazeni v Rakousku v období uvedeném v oznámení.
V případě přenechání zaměstnanců k výkonu práce v Rakousku v oblasti dopravy se použije formulář ZKO4 – Oznámení o přenechání.

Toto oznámení platí 6 měsíců od začátku vyslání. Vyslaní a ohlášení mobilní zaměstnanci mohou během těchto 6 měsíců vykonávat na území Rakouska pracovní činnost, při níž budou využívat ohlášená vozidla, aniž by bylo třeba učinit další oznámení o vyslání. Další zaměstnance nebo další vozidla je třeba ohlásit během doby platnosti oznámení prostřednictvím formuláře ZKO3-T – Oznámení změny. Po uplynutí platnosti oznámení je nutné podat nové oznámení.
1. Zaměstnavatel
info se otevře v novém okně 

 
2. Osoba pověřená k zastupování zaměstnavatele/ky navenek Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (info se otevře v novém okně)
(např. podnikatel, jednatel zapsaný v obchodním rejstříku, pověřená odpovědná osoba)
 
3. Kontaktní osoba podle § 23 LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (info se otevře v novém okně)
povinné políčkoZahájení vyslání do Rakouska a doba platnosti vyslání (6 měsíců) info se otevře v novém okně
4. Typ(y) vozidla a registrační značka/značky motorových vozidel řízených vyslanými zaměstnanci/kyněmi podle bodu 5 info se otevře v novém okně

(Pro přidání dalších typů vozidel a registračních značek klikněte na tlačítko „neu“ [„další“])

ZKOT-3 (v1.0.1)