Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Zgłoszenie oddelegowania do Austrii

zgodnie z § 19 ust. 3 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

  • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.
  • informacjaInformacja i pomoc przy wypełnianiu.

strona 1 z 3

UWAGA!
Od 1.6.2017 roku przy zgłoszeniu delegowania pracowników mobilnych w branży transportowej obowiązują przepisy § 19 ust. 7 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG). Wobec powyższego w celu zgłoszenia oddelegowania pracownika w branży transportowej (transport towarów i przewóz osób) należy używać wyłącznie formularzy ZKO3-T (transport). Dalsze informacje znajdują się w podanym formularzu.

Niniejszego formularza proszę już NIE UŻYWAĆ do zgłaszania delegowania w branży transportowej.
ZKO3-T: LINK
1. Pracodawca
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

 
2. Osoby wyznaczone do reprezentowania pracodawcy na zewnątrz Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
(np. przedsiębiorca, prezes lub dyrektor zarządzający według prawa handlowego, odpowiedzialny pełnomocnik)

3. Osoba upoważniona do kontaktu zgodnie z § 23 federalnej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego LSD-BG Ausfüllhilfe zu '2. Die zur Vertretung nach außen berufene Person des/der Überlassers/in' (Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.)
pole obowiązkowe


4. (Krajowy) zleceniodawca Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
(generalny wykonawca)
pole obowiązkowe


Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 

5. Całkowity okres oddelegowania do Austrii Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
6. Miejsce (dokładny adres) zatrudnienia w Austrii Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
7. Informacja dotycząca miejsca obowiązkowego przechowywania dokumentacji o dokonaniu zgłoszenia pracowników ORAZ dokumentacji płacowej zgodnie z § 19 ust. 3 podustęp 9 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
Dokumentacja zgłoszeniowo-płacowa jest przechowywana: Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w oddziale/ spółce zależnej/ austriackiej spółce dominującej:

ZKO-3 (v3.3.0)