ÖH-Wahlen 2017 E-Formular zur Wahlkartenbestellung ÖH voting 2017 form for ordering a ballot card ÖH odibiranje 2017. - Elektronski formular za narudžbu izborne karte ÖH volitve 2017 obrazec za naročanje volilne kartice

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wahlkartenanträge können nicht mehr gestellt werden, die Frist endete am 09.05.2017.

Mit freundlichen Grüßen
Die Bundeswahlkommission

Dear Sir or Madam,
Pole card applications are now closed. The application period ended on 9th May 2017.

With best regards
The Federal Election Commission

Poštovane gospe i gospodini!
Molbe za izbornu karticu se ne moru već postaviti, rok je istekao 09.5.2017.

S poštovanjem
Savezna izborna komisija

Spoštovani,
prošnje za volilno kartico ni več mogoče oddati, rok za oddajo se je iztekel 09. 05. 2017.

S prijaznimi pozdravi
Zvezna volilna komisija